Social Innova: acció, recerca i innovació per a la transformació

Acompanyament i impuls de projectes emprenedors i transformadors.

Tècniques de recerca quantitatives i qualitatives.

Mesura de l'impacte social de projectes.

Teoria del canvi.

Avaluació de l'impacte de polítiques públiques.

Facilitació de tècniques d'innovació.

Design Thinking.